Każdy, kto w okresie promocji zakupi monitor objęty promocją, otrzyma kamerkę internetową Logitech C920 HD Pro o wartości ponad 350 zł ZA DARMO. Promocja dotyczy wybranych monitorów serii FlexScan, a mianowicie: EIZO FlexScan EV2485, EV2495 i EV3895.

REGULAMIN PROMOCJI


Postanowienia Ogólne

  • Organizatorem Promocji „Monitor EIZO z kamerką Logitech w komplecie” jest firma Alstor Sp. J. z siedzibą w Warszawie, ul. Wenecka 12, NIP: 527-016-13-13, REGON 011817936, KRS 0000017336, która jest oficjalnym i jedynym dystrybutorem produktów marki EIZO na Polskę.
  • Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady udziału w organizowanej przez Organizatora Promocji i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik akceptuje, przystępując do promocji.

Zasady Promocji

  • Niniejsza Promocja umożliwia jej uczestnikom odbiór kamerki internetowej Logitech C920 HD Pro, pod warunkiem zakupu wybranego monitora objętego promocją: EIZO FlexScan EV2485, EV2495 i EV3895.
  • Promocja dotyczy zakupów u Partnerów Handlowych Alstor
  • Promocja trwa od 2 maja do 30 czerwca 2022 r. lub do wyczerpania zapasów.
  • Promocja nie łączy się z innymi ofertami.

Postanowienia końcowe

  • Wszelkie informacje na temat Promocji uczestnik może uzyskać u sprzedawcy jak również u Organizatora, wysyłając wiadomość na e-mail Organizatora.
  • Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora, ul. Wenecka 12.
  • Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka Prywatności firmy Alstor Sp.j. dostępna pod adresem https://www.eizo.pl/polityka-prywatnosci/, określająca szczegółowo zasady ochrony danych osobowych przez Organizatora.
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Prawa Polskiego.

Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji.